หลักธรรมประจำชีวิต หรือ ศีล 21 ข้อ

 คุรุโควินทสิงห์เป็นผู้เริ่มลัทธิศีลจุ่มในศาสนาซิกข์และเป็นผู้เริ่มประกอบพิธีให้ผู้เข้ามาเป็นสานุศิษย์ด้วยพิธีประพรมน้ำมนต์และวิธีให้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีดาบแช่ไว้เป็นเครื่องหมายว่าผู้ดื่มต้องเป็นผู้กล้าหาญ น้ำดื่มนี้เรียกว่า “น้ำอมฤต”ผู้ที่ได้ดื่มเท่ากับถึง ความบริสุทธิ์ (ขาลสา) พร้อมที่จะออกรบเพื่อจรรโลงชาติศาสนาเมื่อดื่มน้ำอมฤตแล้ว ชาวซิกข์ทุกคนจะต้องถือศีล 21 ข้อ เป็นศีลประจำชีวิตของศาสนิกชนทุกคน คือ
            ก. ข้อปฏิบัติ 
              1. ให้นับถือศาสดาทุกองค์เป็นบิดา และถือว่าตนเป็นบุตรของบิดา
              2. ให้ถือว่าเมืองปาตลีบุตร (ปัตนะในปัจจุบัน)ที่โควินทสิงห์เกิดกับเมืองอานันทบุร(ที่โควินทสิงห์หลบไปตั้งหลักสู้กับออรับเชยเมื่อรบแพ้)ว่าเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์
              3. ให้ยกเลิกการถือชั้นวรรณะ
              4. ให้สละชีพในสนามรบ
              5. ให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการ คือ 1. สัจจะ (พระเจ้า)ศรี (ธรรมะ) อกาล (ความเที่ยงแท้ของพระเจ้า) 2. ศาสโนวาท(คัมภีร์อาทิครันถะและทัสเวนปาทสาหิพ) 3. ความบริสุทธิ์
              6. ให้มีศีลอันเป็นสัญลักษณ์ 5 คือ เกศ กังฆา กฉา กิรปานและกรา พวกซิกข์ที่อยู่ในต่างประเทศต้องมีมีดเล็กยาว 2 นิ้วเสียบไว้ที่ผม
              7. ให้มีชื่อลงท้ายว่าสิงห์ (คือ ให้กล้าหาญดังสิงโต)
              8. ให้ฝึกขี่ม้า ฟันดาบ มวยปล้ำ เป็นนิตย์
              9. ให้ถือคติว่าตนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเปลื้องทุกข์ให้ผู้อื่น
              10. ให้นอบน้อมพระเจ้าและต้อนรับแขกโดยถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น
              ข. ข้อห้าม
              11. ห้ามมิให้ซิกข์กับซิกข์วิวาทกันเอง
              12. ห้ามมิให้พูดปด
              13. ห้ามทำผิดในเรื่องกามารมณ์ โลภ โกรธ หลง
              14. ห้ามคบคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนา
              15. ห้ามคบคนที่ไม่ส่งเสริมการกู้ชาติ
              16. ห้ามนิยมใช้สีแดง เช่น เสื้อแดง หมวกแดง
              17. ห้ามแก้ผ้าโพกศรีษะออก นอกจากเวลาอาบน้ำ
              18. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
              19. ห้ามตัดผม โกนหนวด โกนผม โกนเครา
              20. ห้ามเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เบียดเบียนศาสนา
              21. ห้ามแต่งกายหรูหราไร้สาระ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s