คัมภีร์ของศาสนาซิกข์

granthsahibji

                                 พระมหาคัมถีร์ คุรุ ครันถะสาหิพ (เดิมเรียกว่า พระมหาคัมภีร์ อดิ ครันธ์) ได้ถูกรวบรวมโดยพระศาสดาองค์ที่ห้าของศาสนาซิกข์ คือ ท่าน คุรุ อรชุนเทพ ซึ่งในสมัยนั้น พี่ชายของ ท่าน คุรุ อรชุนเทพ ซึ่งก็คือ ท่าน ปริธิ จันทร์ และคนอื่นๆ ต่างก็เริ่มพยายามเผยแผ่หลักคำสอนที่พวกเขาแต่งกันขึ้นมาเอง แต่อ้างว่าเป็นคำสอนของพระศาสดา ดังนั้นหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป อาจจะนำความเสื่อมเสียมาให้ยังศาสนาซิกข์ได้ ท่าน คุรุ อรชุนเทพ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาทั้งหลาย ท่านจึงได้เริ่มทำการรวบรวมหลักคำสอนต่างๆ ซึ่งได้แต่งไว้เป็นบทเพลงของพระศาสดาก่อนหน้าพระองค์ทั้งหมด โดย ท่านคุรุ อรชุนเทพ ได้ส่งลูกศิษย์ที่ท่านไว้ใจ คือ ท่าน หบาย แปร่า และ ท่าน หบาย กุรดาส และ ท่าน บาบา บุดดา ไปยังดินแดนต่างๆ เพื่อค้นหาและรวบรวมบทเพลงที่เป็นหลักธรรมและคำสอนต่างๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ ท่าน คุรุ อรชุนเทพ ยังได้เดินทางไปยังเมืองโกอิงวัล และเมืองคาดูร และเมืองการ์ตาร์ปูร เพื่อไปเยี่ยมครอบครัวของท่านพระศาสดาองค์ก่อนหน้าทั้งหลาย โดยท่านได้รวบรวมบทเพลงคำสอนของพระศาสดาองค์ก่อนจากท่านโมฮัน (ลูกชายของ ท่าน คุรุ อมรทาส ยิ) และ ท่านดาโธ (ลูกชายของ ท่าน คุรุ อังขัด เดว ยิ) และ ท่าน ศรี จันทร์ (ลูกชายของ ท่าน คุรุ นานัก เดว ยิ) อีกด้วย
                                 พระมหาคัมภีร์ คุรุ ครันถะสาหิพ เป็นพระคัมภีร์เดียวในโลกที่ได้ถูกทำการรวบรวมโดยท่านพระศาสดาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาด้วยพระองค์เอง ในศาสนาซิกข์นั้น พระมหาคัมภีร์ คุรุ ครันถะสาหิพ นี้ เปรียบเสมือนกับเป็นพระศาสดานิรันดร์กาลของชาวซิกข์ทุกคน พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ จะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้กระทำต่อหน้าพระมหาคัมภีร์ คุรุ ครันถะสาหิพ เท่านั้น โดยชาวซิกข์ทั้งหลายจะเข้ามากราบนมัสการพระมหาคัมภีร์นี้ และถวายสิ่งของหรือเงินเพื่อเป็นการทำบุญทำทาน ซึ่งสิ่งของหรือเงินเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในกิจการงานทางศาสนาและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากต่อไป
granthsahibwitharjan
                                พระมหาคัมภีร์ คุรุ ครันถะสาหิพ จะจัดวางไว้บนแท่นบัลลังก์ที่ประทับ ซึ่งจัดไว้ในบริเวณที่สูง แล้วคลุมด้วยผ้าสะอาด และจะมีการสร้างฉัตรไว้เหนือพระคัมภีร์นี้เสมอ เพื่อแสดงถึงความเคารพศรัทธาที่ชาวซิกข์มีต่อพระมหาคัมภีร์นิรันดร์กาลฉบับนี้ ในตอนเช้าของทุกวัน พระมหาคัมภีร์ นี้จะถูกอันเชิญมาไว้ยังแท่นที่ประทับในบริเวณห้องโถงที่จัดไว้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ และในตอนกลางคืนจะได้รับการอันเชิญเข้าไปเก็บไว้ยังห้องที่จัดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าพระมหาคัมภีร์นี้ก็คือพระศาสดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ มิใช่เป็นเพียงแค่พระคัมภีร์เท่านั้น
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s