นำเสนอ

14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นวันที่

         1.    เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนนิช

         2.    เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนนิช

         3.    เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนนิช

         4.    เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนนิช

เนื่องจากโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกจึงทำให้เมื่องที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นวันที่มีเวลาเร็วกว่าเมืองกรีนิชซึ่งเราแบ่งเส้นลองจิจูดออกเป็น24เส้น ตามเวลาของวันหนึ่งซึ่งมี 24 ชั่วโมง(360/15=24 ซึ่งแต่ละเส้นจะห่างกัน 15 องศา)

15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรีโมตเซนซิง

         1.    การพยากรณ์อากาศ

         2.    การสำรวจการใช้ที่ดิน

         3.    การเตือนภัยจากธรรมชาติ

         4.    การทำแบบจำลองความสูงเชิงเลข  

รีโมตเซนซิง คือ การสัมผัสระยะไกล เนื่องจากรีโมตเซนซิงเป็นการบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ผ่านอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ติดอยู่บนยานโดยเฉพาะเครื่องบินและดาวเทียม

ประโยชน์ของรีโมตเซนซิง

1.การพยากรณ์อากาศ

2.การสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3.การสำรวจดิน

4.การสำรวจด้านธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยา

5.การเตือนภัยจากธรรมชาติ

51. เกาะภูเก็ตแยกตัวจากพื้นทวีปด้วยวิธีการเคลื่อนไหวแบบใดของแผ่นดิน

         1.    การยกตัวของชายฝั่งทะเล

         2.    การยุบจมตัวของฝั่งทะเล

         3.    การคดโค้งโก่งงอของแผ่นดิน

         4.    แรงอัดจากภูเขาไฟระเบิด

การยุบจมเป็นชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นจากการที่เปลือกโลกริมฝั่งทะเลยุบตัวลงหรือน้ำทะเลยกระดับขึ้นทำให้บริเวณที่เคยโผล่พ้นระดับน้ำทะเลจมอยู่ใต้ผิวน้ำ

 61. ป่าไม้ใดมิได้จัดอยู่ในประเภทป่าผลัดใบ

         1.    ป่าดิบแล้ง

         2.    ป่าเบญจพรรณ

         3.    ป่าหญ้าหรือป่าละเมาะ

         4.    ป่าเต็งรัง ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าแพะ

ป่าผลัดใบ คือป่าที่จะทิ้งไปในฤดูแล้งและแตกไปใหม่ในฤดูฝน

ชนิดของป่าผลัดใบ

1.ป่าเบญจพรรณ หรือ ป่าผลัดใบผสม

2.ป่าเต็งรัง

3.ป่าทุ่ง

4.ทุ่งหญ้าเขตร้อน

 65. ข้อใดมิใช่ผลกระทบต่อโลกและการดำรงชีวิตของมนุษย์จากปรากฏการณ์เอลนิโญ

         1.    ทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย

         2.    ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วม

         3.    ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

         4.    ทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้น

ปรากฎการณ์เอลนิโญ๋ เกิดจากอุณหภูมิพื้นผิวของมหาสมุทรแปซิฟิกด้านทิศตะวันออกแถบเส้นศูนย์สูตรสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ ทำให้สภาพภูมิอากาศแปรผันไปจากปกติ คือ บริเวณที่มีฝนตกชุกจะกลับเป็นแห้งแล้ง เช่น ประเทศอินโดนีเชีย และบริเวณที่เคยแห้งแล้งจะมีฝนตกชุก เช่น บริเวณฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s