เฉลยอัตนัย

1.ปรากฏการณ์เอลนีโญ่แตกต่างกับปรากฏการณ์ลานิญ่าอย่างไร

ปรากฏการณ์เอลนีโญ่เกิดจากอุณหภูมิพื้นผิวของมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกแถบ

เส้นศูนย์สูตรมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้สภาพภูมิอากาศแปรผันไปจากปกติ คือ บริเวณที่เคยมีฝนตกชุก

จะกลายเป็นแห้งแล้ง และ จากบริเวณที่แห้งแล้งจะมีฝนตกชุก  ส่วนปรากฏการณ์ลานิญ่าจะตรงข้ามกัน

2.การไหลเวียนกระแสน้ำในมหาสมุทรเกิดจากสาเหตุใดบ้าง

1.เกิดจากความแตกต่างของระดับน้ำทะเล

2.เกิดจากความหนาแน่นและอุณหภูมิที่แตกต่างกันของน้ำทะเลในแต่ละแห่ง

3.เกิดจากแรงผลักของลมประจำฤดูและลมประจำถิ่นที่กระทำต่อผิวหน้าน้ำ

4.เกิดจากการลดระดับน้ำทะเลจากปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง

5.เกิดจากผลของแรงสั่นสะเทือน เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเล

3.จงอธิบายการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มี”กระแสน้ำเย็นเปรู”ไหลเลียบชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้

บริเวณชิลีและเปรู เมื่อไหลเข้าใกล้เส้นศูนย์สูตรกระน้ำจะอุ่นขึ้น เรียกว่า “กระแสน้ำอุ่นศูนย์สูตร”

เมื่อไหลไปถึงทวีปออสเตรเลียจะแยกออกเป็น 2 สาย สายที่ไหลลงทางใต้ด้านทิศตะวันออกของออสเตรเลีย

เรียกว่า”กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก”ส่วนสายที่ไปขึ้นไปทางเหนือเส้นศูนย์สูตรสู่ทะเลจีนใต้ของญี่ปุ่น

เรียกว่า “กระแสน้ำอุ่นคุโระชิโอะ”และเมื่อไหลไปทางตะวันออกจนถึงอ่าวอะแลสกา เรียกว่า “กระแสน้ำอุ่นอะแลสกา”

จากนั้นกระแสน้ำจะค่อยๆ เย็นลงเนื่องจากมีกระแสน้ำเย็นที่ไหลจากช่องแคบแบริงลงมารวมกัน  เมื่อไหลผ่านชายฝั่งทิศตะวันตก

ของอเมริกา เรียกว่า “กระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนีย”จากนั้นจะไหลลงทางทิศใต้กระแสน้ำจะอุ่นขึ้น

4.ทะเลเปิดและทะเลปิดแตกต่างกันอย่างไร

ทะเลเปิด คือ ทะเลที่มีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรเป็นบริเวณกว้าง 

ส่วนทะเลปิด คือ ทะเลที่อยู่ภายในแผ่นดิน ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทร

5.การเกิดสึนามิที่ซัดถล่มประเทศไทยเกิดจากแผ่นเปลือกโลกใดมุดตัวลงแผ่นเปลือกโลกใด

แผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย

6.จงยกตัวอย่างสัตว์ป่าในเขตอบอุ่นมา 3 ชนิด

1.กระรอก

2.กวาง

3.หมีโคเอล่า

7.ทะเลสาบหนองหานสกลนครเกิดขึ้นได้อย่างไร

เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดิน

8.แร่ลิกไนต์พบที่จังหวัดใดบ้าง

ลำปาง  เชียงใหม่  พะเยา   ลำพูน  ตาก  เพชรบุรี  เลย  และกระบี่

9.น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี เป็นป่าสงวนประเภทใด

สวนรุกขชาติ

10.เพราะเหตุใดดินชั้นบนจึงได้ชื่อว่าเป็นชั้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

เนื่องจากดินที่อยู่ชั้นบนสุดจะมีพวกฮิวมัสปะปนอยู่มาก เกิดจากการทับถมของซากพืชที่ถูกย่อยสลาย

และซึมซับธาตุต่างๆที่ผ่านมากับน้ำที่ไหลผ่านหน้าดิน

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s