แม่น้ำ

 

แม่น้ำสายสำคัญ

 ได้แก่ แม่น้ำคีรีรัฐ หรือแม่น้ำพุมดวง : มีต้นกำเนิดจากเขานมสาวกับเขาสก  ( ส่วนหนึ่งของทิวเขาภูเก็ต ) ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  แล้วย้อนไปทางทิศตะวันออกอีกครั้งแล้วไปร่วมกับแม่น้ำตาปี  ที่อำเภอพุนพิน  แม่น้ำคีรีรัฐ   
มีความยาวประมาณ   120  กิโลเมตร

        แม่น้ำตาปี   :   เดิมเรียกว่าแม่น้ำหลวงงำ   มีต้นกำเนิดจากเขาใหญ่ยอดต่ำ   ซึ่งอยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช   แล้วไหลไปทางทิศเหนือ   เพื่อไปรวมกับแม่น้ำคีรีรัฐที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี   แล้วออกสู่อ่าวไทย   ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเอง   แม่น้ำตาปีมีความยาวประมาณ   232   กิโลเมตรแม่น้ำตาปีจะถูกเรียกว่า   แม่น้ำหลวงในช่วงจากต้นน้ำ  ถึงจุดที่มารวม  กับแม่น้ำคีรีรัตน์และจะถูกเรียกว่าแม่น้ำบ้านดอนในช่วงจากจุดที่บรรจบกับแม่น้ำคีรีรัตน์   จนจุดที่ไหลสู่อ่าวไทย

         แม่น้ำหลังสวน  :  มีต้นกำเนิดจากทิวเขาภูเก็ตบริเวณเส้นแบ่งเขตจังหวัดชุมพร   และระนองไหลผ่านชุมพรแล้วไหลออกสู่อ่าวไทยที่บริเวณอำเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพรนั้นเอง    แม่น้ำหลังสวนมีความยาว   100    กิโลเมตร

         แม่น้ำตรัง :  มีต้นกำเนิดที่ทิวเขานครศรีธรรมราช   ในเขตอำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช     ไหลเข้าเขตตรัง    ไปออกสู่ทะเลที่ช่องมะละกาที่อำเภอกันตัง     แม่น้ำตรังมีความยาวประมาณ   175    กิโลเมตร

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s