อาชีพ

ประชากรจำนวนร้อยละ  70 ของจังหวัด ประกอบอาชีพในทางการเกษตรกรรมที่สำคัญไดแก่ การปลูกอ้อย เป็นพืชไร่อันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ ข้างเจ้า ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฝ้าย ฯลฯ นับว่าเป็นจังหวัดที่ให้ผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรมสูง นอกจากนั้นจะเป็นอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผลไม้ และการทำป่าไม้ รวมทั้งอุตสาหกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้กาญจนบุรี ยังมีโรงงานน้ำตาลทรายมากที่สุดในประเทศไทย โรงงานวุ้นเส้น โรงงานมันเส้น โรงสีข้าว ฯลฯ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s